Telefoon

+32 471 034 804

asbestor asbestattesten

E-mail

info@asbestor.be

ASBESTOR

Wij verzorgen jouw asbestattest
in heel Limburg

ASBESTOR

Wij verzorgen jouw asbestattest
in heel Limburg

ASBESTOR

Vraag hier je asbestattest aan

Bij de verkoop van een woning of appartement gebouwd voor 2001 heb je sinds 23/11/2022 een asbestinventarisattest nodig. Dit wettelijk verplicht attest heeft als doel de koper in te lichten waar er asbest te vinden is en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Niet-destructief

De opmaak van een asbestattest is niet-destructief. Tijdens de inventarisatie worden er nooit wanden of vloeren zichtbaar beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Wel zullen er indien nodig en toegelaten door de opdrachtgever monsternames uitgevoerd worden op plaatsen waar dit zo weinig mogelijk zichtbare schade veroorzaakt.

Betrouwbaar en flexibel

De afspraak ter plaatse wordt op een zo kort mogelijke termijn ingepland en ook na het plaatsbezoek worden alle gegevens zo snel mogelijk geanalyseerd en verwerkt.

ASBESTOR

Je asbestattest in
4 eenvoudige stappen

Vooronderzoek asbest

1

Vooronderzoek

Op voorhand wordt zoveel mogelijk informatie verzameld aangaande de historiek van het gebouw zoals bijvoorbeeld bouwplannen, facturen van renovaties, bouwjaar,… Op die manier kan een plaatsbezoek efficiënt verlopen.

asbest plaatsbezoek

2

Plaatsbezoek

Tijdens het bezoek ter plaatse wordt er een visuele inspectie en beoordeling gedaan + eventuele staalnames. Indien aanwezig worden er ook bewijsdocumenten geraadpleegd.
Dit bezoek duurt gemiddeld een tweetal uren.

Asbestanalyse

3

Analyse

De stalen worden naar het labo gestuurd voor analyse. Er wordt een asbestattest opgesteld gedocumenteerd met plannen, foto’s, eventuele verwijderingstechnieken of veilige beheersmaatregelen.

asbestattest afleveren

4

Afleveren asbestattest

Op basis van de bevindingen en analyses wordt er in samenwerking met Ovam een uniek asbestattest afgeleverd (na betaling van de factuur).

Bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 is een asbestattest verplicht.

ASBESTOR

Vraag je
asbestattest aan!

Een creatie van Webdesign Mokso © 2023 alle rechten voorbehouden.